woensdag 11 mei 2011

De Brabanste Biesbosch

Brabantse Biesbosch

Lepelaar
Roerdomp
Vandaag bij Ad (mijn oudste broer) en Adrie in Werkendam op de koffie geweest.
Net voorbij Werkendam begint de Brabantse Biesbosch, een prachtig natuurgebied, zeker in de vroege ochtend zo rond zeven uur met een opkomende zon.
Voor de koffie, heerlijk een aantal uren rond gewandeld langs de waterkanten, alhoewel het water in de spaarbekkens erg laag stond. Weinig watervogels, maar rondom tussen het riet en in de struiken en bomen een druk gekwetter van vogels. Leuk dat alle bomen weer volop in het groen zitten, maar lastig om ze daar tussen te ontdekken. Leukste waarneming de Lepelaars, Kluten en een vos, die net even sneller was dan mijn camera.
Dacht een opvliegende Buizerd op de foto gezet te hebben, maar het bleek een Roerdomp ( een soort reiger) te zijn. Toch maar goed dat de waarnemingen gecontroleerd worden.
Brabantse Biesbosch
De Brabantse Biesbosch vormt het grootste gedeelte van de Biesbosch, waartoe ook de Hollandse Biesbosch behoort. Ze ligt tussen de Nieuwe Merwede, de Amer en het Land van Heusden en Altena en heeft een oppervlakte van 3.638 ha. Het gebied ontstond na de Sint Elisabethsvloed van 1421. Uiteindelijk ontstond hier een zoetwatergetijdengebied. De rivieren Maas en Rijn voerden zand aan, waardoor zandplaten ontstonden. Ook verschenen er sedert het midden van de 19e eeuw polders in de Biesbosch. Sommige van deze polders zijn later omgevormd tot spaarbekken. Ze hebben een gezamenlijke oppervlakte van 673 ha, en kunnen samen 0,0785 km3 water bevatten. Door de uitvoering van het Deltaplan, met name de afsluiting van het Haringvliet, is de getijdendynamiek afgenomen van 2 meter niveauverschil tot enkele decimeters.

De Brabantse Biesbosch is een nat gebied of wetland, waar grote groepen watervogels dekking, voedsel en nestgelegenheid vinden. Door verruiging en het opengraven van polders ontwikkelt zich geleidelijk een zoetwatermoeras met een enorme soortenrijkdom.
De Brabantse Biesbosch wordt met 250 ha uitgebreid. De polders Turfzakken, Kwestieus, Lepelaar, Plomp en de Moordplaat krijgen naast een natuurfunctie, ook een culturele functie. Het doel van de uitbreiding is om met name de waterbergingscapaciteit van de Biesbosch uit te breiden. Het is een mooi gebied voor zowel natuur- als recreatiemogelijkheden. Ideaal om te wandelen, te fietsen of een boot-of kanotocht doorheen te maken. (bron: Wikipedia)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten