dinsdag 26 juli 2011

Steltkluut

Steltkluut
Juveniel

Papa heeft vakantie, dus opa een vrije dag. Vanmorgen vroeg naar de Groene Jonker. Zwaar bewolkt en dreigende regen, regenjas en paraplu mee. Maar even de paraplu nodig gehad voor een flink buitje, maar verder was het droog.

Waarschijnlijk door de weersomstandigheden, alleen in dit mooie natuurgebied. Veel foto’s gemaakt, de Rietzanger, Rietgors, Kleine Karekiet, Waterral en van de Steltkluut. Ik wist dat deze vogel er nog zat.

Marianne Wustenhoff, schreef op haar website dat de Stelkluten ook een jong hadden. En inderdaad het gezinnetje Sletkluten gevonden. De ouders probeerden door over te vliegen de aandacht af te leiden.

Kortom het was een geslaagde ochtend in de Groene Jonker.

De steltkluut is een gracieuze vogel met een ruim verspreidingsgebied. In Nederland is de steltkluut een bijzondere broedvogel. Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in kleine groepen optrekken. Steltkluten zijn bijna kosmopolieten, op elk continent behalve Antarctica komen ondersoorten van de steltkluut voor.
Steltkluut
Ze leven bij beken en meren, plassen met ondiepe wateren (tot 20 cm.) zonder getij. Ondiepe zoet- brak- en zoutwatermoerassen, inundatiegebieden, rijstvelden, viskwekerijen en zoutextractiebekkens zijn typische broedplaatsen. In Nederland zijn vooral ondiepe zoetwatermoerassen van belang als broedgebied - de overige habitats zijn in den lande niet of nauwelijks aanwezig. Eten kleine ongewervelde waterdieren.
Opvallende kenmerken: lengte 33 - 36 cm, snavel zeer dun, zwart, ongeveer twee maal langer dan de kop, poten zeer lang, oranjerood van kleur.
Trekroute: In Nederland zijn waarnemingen gedaan van steltkluten welke aan de West-Franse kust geringd waren. De overwinteringsgebieden van noordelijk broedende steltkluten liggen in Noord-Afrika en Irak. Regelmatig worden ook in Zuid-Europa overwinteraars aangetroffen. De steltkluut staat op de rode lijst. (bron vogelbescherming.nl)
Steltkluut
De familie Steltkluut

Geen opmerkingen:

Een reactie posten