vrijdag 7 oktober 2016

Nationale Ouderendag 2016


Het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior werd opgericht op 7 oktober 1930. 
In de archieven werd door het door de secretaris als volgt opgetekend :
(..) In den jare 1930 werd door eenige leden der Afd 's vergadering het idee opgevat tot het oprichten van een Pol Mannen Zang en Toneelvereeniging, die een onder Afd zou vormen, v/d Alg Bond v Politie Personeel in Nederland Afd Utrecht en voor meerdere ontwikkeling in kunst en het kweeken tot een onderlingen kameraadschap plus het voeren van propaganda voor den Bond.(..)

De zangers maken zich klaar voor het concert
Eerst nog even inzingen
Wat heeft dit te maken met een concert in de Amandelhof te Zeist ?
Ach, toevallig was het concert op 7 oktober 2016 en bestond het koor dus 86 jaar.
Toevallig zong het politiekoor voor Wim van den Berg, Een oud zanger van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior. En heel toevallig is Wim ook nog eens 86 jaar oud.

Op papier is Wim nog steeds zanger van Excelsior.
Dat wil hij graag zo houden, maar al enkele jaren is hij niet meer bij stem om nog echt mee te zingen.

We gaan nog even terug naar 7 oktober 2016, uitgeroepen tot de Nationale Ouderendag 2016.
Alle bewoners van de Amandelhof werden in de gelegenheid gesteld om een wens in de wensboom te hangen. Daarna zou gekeken worden of de wens ook echt uitgevoerd kon worden.

U begrijpt het al. Onze Willem wenste dat het politiekoor zou komen optreden in de Amandelhof. Wim schreef op de kaart:
Mijn wens is dat Utrechts Politiemannenkoor Excelsior komt zingen. Ik ben er nog steeds lid van, maar kan niet meer meezingen. Wim van den Berg.
Na enig overleg, was het geregeld en bleef het een geheim voor Wim..

Bert Landman praat de muziek aan elkaar
Het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior
Wim met zijn familie
Zo meldden de zangers van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior, zich op de vrijdagmiddag van 7 oktober 2016 in de Amandelhof te Zeist.
De zaal, niet ideaal voor koorzang,  was tot de laatste plaats bezet. Zelfs achter de zangers in de gang zaten nog bewoners naar ons te luisteren. 

Achter de pinao Marjan Fey
Voor het koor  de dirigent Michel de Valk
Pal voor het koor zat Wim samen met zijn familie. Soms werd er zachtjes door hem meegezongen.
Excelsior had een mooi programma en sloot af met het bekende Utrechtse lied 'als ik boven op de Dom kom'
Als Riet foto's maakt, kom ik ook een keertje zelf op de Blog.
Het was een mooi optreden, waarbij zelfs onze eigen RTV Utrecht nog langs kwam, om wat opnames te maken voor de nieuwsuitzending. Vanzelfsprekend voor het onderwerp : Nationale Ouderendag 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten