zaterdag 1 april 2017

Uitwaaien in het noorden

Zuidlaardermeer - Oostpolder
Vrijdagavond, een concert van het Politie Orkest Noord Nederland in de plaats Zuid Laren. Een bijna drielandenpunt tussen Drenthe, Groningen en Friesland.
En als we dan toch een keertje in het noorden zijn kunnen we er net zo goed een weekendje blijven in het Landal park De Bloemert. Zeker als het weer er ook goed uit gaat zien.
Over het concert kunnen we kort zijn. Een professioneel orkest, een mooie zaal en prachtige muziek. De mannen mogen er trots op zijn. Jammer dat mijn oude districtschef Oscar Dros niet aanwezig kon zijn. Maar een weerzien met een oud collega, eveneens afkomstig uit Utrecht van bureau Marco Polo Kees Bouwman maakte het meer dan goed.

Blauwborst
Het park ligt aan het Zuidlaardermeer, met om de hoek tegen het meer aan de Oostpolder. Deze polder doet denken aan onze eigen Eempolder, gelegen tegen het Eemmeer.

Brandganzen in de polder
Net als in de Eempolder ook hier stukken land, ofwel weilanden, die teruggegeven worden aan de natuur, waarna ze deels onder water gezet worden.

Graspieper
Met mooi weer geen straf om hier te lopen, met zoveel vogels om je heen. De kleintjes, zoals Tjiftjaf, Groenling, Kneu, Blauwborst, Rietgors, Graspieper en Veldleeuwerik. 

De Veldleeuwerik is toch wel een prachtig opvallend vogeltje. Al zingend, komt hij te voorschijn en blijft al klimmend tot grote hoogte, rustig doorzingen.

Opvallend een Grauwe Gans met een groene nekring met enkele  flinke letters. Niet erg natuurlijk, maar wel duidelijk af te lezen. Toch wel weer leuk dat aan de hand van de ring vastgesteld kon worden dat de gans in juni 2012 in de provincie Groningen werd geringd

Kemphanen in allerlei kleurschakeringen
De grotere (water)vogels, als de Tureluur, Kemphaan, Kievit, Meerkoet, Scholekster, Grutto en Meeuwen. De eenden, Zomertaling, Wintertaling, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Krakeend en Wilde eend en natuurlijk de Grauwe Gans en Brandgans.

Kneu, natuurlijk op afstand zingend in de top van een boom
Wel heel leuk als er dan ineens drie Reeën tevoorschijn komen. Even blijven staan en vervolgens rennend tussen het riet verdwijnen.

Grutto

Rietgors vrouw

Grauwe Gans, Slobeend

Oostpolder

Krakeend, man en vrouw

Wilde eend, vrouw en man

Scholekster

Bruine Kiekendief

Slobeend

Tjiftjaf

Oostpolder

Veldleeuwerik

Zomertaling, man en vrouw

Tureluur
vreemd, loopt meestal zenuwachtig langs de waterkant

Oostpolder met kijkhut  richting Zuidlaardermeer

Grauwe Gans met nekring
makkelijk af te lezen, maar eigenlijk niet natuurlijk.

Zuidlaardermeer

Fazant, man

oogsten riet

drie Reeën

Even rustig rondkijken

weersnel tussen het riet


1 opmerking: