donderdag 25 augustus 2016

128 kleintjes en 1 grote

Nog even kijken wie dat mooie ringetje om gedaan heeft
Een keertje vogelen in een andere omgeving. Dit keer in het gebied van de VRS Het Gooi – Gooimeerkust. Tijs heeft daar in het verleden zijn opleiding gehad tot ringer en komt daar, ondanks ons eigen gebied VRS De Haar, nog regelmatig om te helpen met ringen.

de zon komt op boven het Gooisemeer
Een groot verschil met de VRS de Haar is in ieder geval de afstand. Is de VRS De Haar makkelijk op de fiets te doen. VRS Het Gooi, zo vlak onder Naarden is daar iets te ver voor weg.
Daarnaast bestond de VRS Het Gooi al in de vorige eeuw. Duizenden vogels zijn er al door de handen van de ringers gegaan. Het gebied ligt aan het Gooimeer en bestaat voornamelijk uit een uitgestrekt rietland. Laarzen zijn aan te bevelen.

tussen het hoge riet
Het gebied is dus uitermate geschikt voor de karekieten, rietzangers, rietgorzen, snorren, sprinkhaanzangers en andere vogels die zich graag tussen het riet ophouden.

sprinkhaanzanger


sprinkhaanzanger
rietgors
kleine karekiet
Vandaar dat er ook deze dag meer dan honderd kleine karekieten gevangen werden. 

grote karekiet

Christiaan legt de gorte karekiet vast voor zijn archief
Maar dat er daarnaast ook een grote karekiet zich meldde komt niet iedere dag voor.
Handicap 21
Naast alle metingen kunnen er ook nog andere bijzonderheden geconstateerd worden.
De meest voorkomende handicaps zijn: een teek nr.11, een groeistreep nr. 23

groeistrepen op (het restant) van de staart
Een leuke en ook niet veel voorkomende handicap is nr 21 leucistisch, een kleurafwijking door verminderde pigment. Of wel gewoon een wit veertje.


VRS Het Gooi - GooimeerkustAl meer dan vijftig jaar worden in het Gooi vogels geringd voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvankelijk gebeurde dat door individuele ringers die onafhankelijk van elkaar werkten. Sinds 1997 hebben zij zich verenigd in het Vogelringstation Het Gooi en heeft het onderzoek zich geconcentreerd op een vaste vangplaats bij het Gooimeer.


De doelstellingen van het Vogelringstation zijn:
vaststellen van de jaarlijkse reproductie, conditie en overlevingskansen;
najaar van partnertrouw en trouw aan broedplaats;
inzicht krijgen in doodsoorzaken;
bepalen van trekwegen in voor- en najaar;
vastleggen van pleisterplaatsen;
opsporen van overwinteringsgebieden
(bron: vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken)

tjiftjaf

zwartkop man

zwartkop vrouw  of jonge man

1 opmerking: