donderdag 17 november 2022

Zoönose-weekend

Ringtafel

Het was een prachtig weekend zowel qua weer als qua ringers activiteiten.

Er werd gevangen, geringd, bemonsterd, vanaf zaterdagochtend 12.11.22  07.00 uur tot en met zondagavond 13.11.22 20.00 uur ( ook gedurende de nacht )

Extra netten werden in het weiland gezet, onder meer voor de veldleeuwerik. In de kooi een extra net voor de uilen. Daarnaast op meerdere plaatsen wisselend geluid om de vogels te lokken.

Mistnet

Rietgors bij het net

Rietgors

Mistnet

Alle gevangen vogels werden bemonsterd.
De kleinste met een keelswap en de grote vogels keel/cloacaswap, veer, bloedmonsters en eventueel teken of luisvlieg.

Gedeelte uit interview in NRC van Marion Koopmans
n.a.v. het boek
Viroloog in een veranderende wereld

Medewerking werd verleend door ringers- en medewerkers VRS De Haar, medewerkers Erasmusuniversiteit, ringers uit het land.

Koolmees in mistnet

Ringtafel
in ieder zakje zit een vogel,
zodat ze elkaar niet kunnen besmetten.

Staartmees

Staartmees

In de tabel een overzicht van de vogels die de ringtafel, afgelopen weekend passeerden.
Geringd wil zeggen dat ze nog geen ring hadden en dus nu een ring kregen van VRS De Haar.
TV is terugvangst. De vogels hadden al een ring.
Bij TV bestaat de mogelijkheid dat er een dubbele telling tussen zit van vogels die zowel op zaterdag als zondag werden gevangen.


Veldleeuwerik , keelswap

Zelf het actiefst geweest in het veld, lopend van net naar net en al pratend tegen de vogels bij het uit het net halen. Niet alle vogels zijn daarbij coöperatief. Soms een luid gekrijs als teken van verzet en soms druk pikkend en bijtend. Ze ernstig toespreken heeft geen zin.
Vooral de mezen en meesjes kunnen flink van zich af bijten.
Door de activiteiten in het veld, niet alle soorten op de foto kunnen zetten.

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Je vinger laten pakken door een klauw van de bosuil, was natuurlijk mijn eigen schuld.
Gelukkig was Tijs in de buurt om in te grijpen.

Eendenkooi

Vliegenzwam

Muggen, dansend in de zon

Keep

Keep

Bosuil

Bosuil

De veren uit de zakjes schudden
voordat ze in de was gaan.

De was

De monsters voor de universteit

De resultaten

Een cadeautje uit het veld
een teek


1 opmerking: