maandag 16 mei 2022

CES 1,2,3,4, 2022

Roodborsttapuit

Iedere week even iets eerder opstaan, om de netten te gaan openen in het griend.
De laatste vangochtend CES 4, was het even voor vijf uur dat het eerst net open ging.
(Een uitleg over de CES onder aan deze Blog.)

reeën  
De eerste vogels zingen dan al, vooral de merels en de zanglijsters zijn er vroeg bij.
Vlak bij de fietsbrug over de A2 klinkt de roep /zang van de Cetti’s Zanger, luid en duidelijk.

Vanuit het weiland wordt ik nagekeken door 8 reebruine ogen. Als ik te dicht in de buurt kom, rennen de reeën er vandoor.

Na het openzetten, wordt er regelmatig een ronde langs de netten gelopen. De vogels gaan in zakjes mee naar de ringers.
Tijdens de ronden is het ook genieten van de natuur. De familie Roodborsttapuit, die zich ophouden langs het pad in het griend. Het vrouwtje Koekoek, die weggejaagd wordt door enkele kleine vogels.

Af en toe lukte het toch om tussen de werkzaamheden door een foto te maken voor een blog.

Blauwborst

Blauwborst

Griend

Tjiftjaf

Tjiftjaf

Fitis

Griend

Grauwe Vliegenvanger

Grauwe Vliegenvanger

Griend

Grasmus

Grasmus

Eendenkooi

IJsvogel

IJsvogel

Grote Bonte Specht
ringen

Grote Bonte Specht
meten

Grote Bonte Specht
rui-vet-geslachtsbepaling

Grote Bonte Specht

Eendenkooi

Heggemus

Tuinfluiter

Zwartkop

Ringen

Rietzanger

Rietzanger

Ringen

Bosrietzanger

Bosrietzanger

Eendenkooi

Ringen nestkastjongen
Pimpelmees

Pimpelmees

Pimpelmees

Koolmees


Roodborsttapuit

CES PROJECT:

Het doel van het Constant Effort Site (CES) project is het verzamelen van informatie die bijdraagt tot het verklaren van veranderingen in vogelpopulaties. Deze informatie wordt in een speciaal meerjarig vogelringproject met behulp van vaste mistnetopstellingen tijdens het broedseizoen verzameld.

De speerpunten van het CES project zijn 1) monitoring van aantallen, 2) reproductie en 3) overleving. Reproductie informatie over de hoeveelheden uitgevlogen jongen wordt verkregen uit de verhouding van de gevangen volwassen en jonge vogels in de loop van het zomerseizoen. Hervangsten van geringde vogels in opeenvolgende onderzoek jaren geven informatie over de jaarlijkse overleving.

De CES-locaties liggen voornamelijk in rietvelden, struwelen en bosgebieden. Door de vangsten in de verschillende gebieden te vergelijken kan ook een relatie tussen biotoop en populatie worden verkregen.

Het CES project verschaft aanvullende informatie op verschillende nationale en Europese vogelonderzoeksprojecten zoals broedvogelinventarisaties, nestkaartproject en ringonderzoek aan trekvogels (Bron: www.sovon.nl)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten