vrijdag 13 juli 2018

Op de green


Verzoek om te helpen met het vangen van de brandganzen op de golfbaan De Haar.

Ook vorig jaar is er op de golfbaan geringd en nu is het de tijd voor een herhaling, omdat de brandganzen in de rui zijn en niet kunnen vliegen.


Daarnaast is het een mogelijkheid om te kijken welke ganzen teruggekomen zijn (of gebleven zijn) in dit gebied.


Dus om 7 uur in de morgen verzamelen bij de ingang van de baan om vervolgens een plan te maken. De brandganzen zitten bij- en op de green, die ze ook als toilet gebruikt hebben.

Brandganzen
Als we daar aan het werk gaan en ik een voet op de green dreig te zetten, word ik direct terug gefloten. Op de green mag je niet komen.


De bedoeling was, om alle ganzen gelijker tijd te vangen.
Voor deze actie werd dan ook enkele ganzen experts ter assistentie gevraagd.
Ganzen vangen en ringen is iets heel anders dan het vangen en ringen van een zwartkop of roodborstje.


Aangezien de ganzen rondom de green een vaste plek hebben gevonden om te rusten en te slapen werd daar de vanglocatie gecreëerd. 

de kraal
Een tijdelijk heining bestaande uit stokken en netten werd uitgezet met als eindpunt een kraal (omheinde opvang).


Flink aan het werk om het geheel uit te zetten.
De ganzen zaten hier niet op te wachten en kozen verderop een rustige plek.
Een schouderklopje voor Toos, die alle haringen er in sloeg. Zie foto.
Het werk was klaar en nu nog de ganzen in de kraal zien te krijgen. Heel belangrijk was rust. Geef de vogels de tijd en jaag ze niet op.

rustig richting de vangplaats
Rustig de vogels het water op sturen en daarna al peddelend ze begeleiden naar de plaats waar ze weer aan land moeten gaan.Bijna op de juiste plaats
Bijna in de kraal
De hele groep brandganzen in de kraal

En dat gebeurde dan ook waarna de hele groep werd ingesloten in de kraal.
Omdat er op de golfbaan geen geschikte ruimte was om een ringplek op te zetten, werd besloten om een ringplek te maken bij de Haarrijnseplas.
Bijkomend voordeel was, dat de ganzen na het ringen, direct het ruime sop konden kiezen.
De ganzen gingen mee en de tijdelijke heining werd weer afgebroken en ingeladen.
De golfers hoeven voorlopig niet meer tussen de ganzenpoep hun balletje te slaan.

Bij de plas in het zonnetje werden de ganzen gecontroleerd en geringd.

Als tussendoortje kwam Johan aanlopen met een knobbelzwaan die bij de plas liep. 

Ach die kreeg van Tijs ook nog even een ring.

Een hele onderneming het ringen van de brandganzen.
Twee personen om de ganzen naar de ringplek te brengen.
Eén persoon om de leeftijd en de sekse te bepalen.
Eén persoon om te ringen met de bekende metalen ring en met twee kleurringen.
Eén persoon om te meten.
Eén persoon om de gegevens te noteren.
Twee personen om de ganzen tijdelijk op te bergen, voordat ze allemaal gelijktijdig werden losgelaten.

transport

Schrijver

Leeftijd

Sekse

Metalen ring

Kleurring

Kleurringen
Zie je een gans met kleurringen lopen.
Geef dit dan door.: kleur/letters ringen, datum, locatie
Lengte vleugel

Lengte P9 ( erg kort door de rui )

Kop-snavel

Tarsus

Wegen en dan naar de tijdelijke opvang
Een prachtig beeld om te zien is het moment dat alle ganzen weer worden losgelaten en gezamenlijk wegzwemmen op de plas.

DE BRANDGANS

Compacte gans met een onmiskenbaar uiterlijk. De brandgans is pas sinds 1984 broedvogel in Nederland. Tot het oorspronkelijke leefgebied van deze prachtig getekende, compacte gans behoren richels op kliffen en heuvels op onherbergzame plaatsen als Spitsbergen, Groenland en Noord-Rusland. In Nederland vond de brandgans ook een leefgebied dat aan de behoefte voldoet, waarschijnlijk geholpen door de aanwezigheid van 'tamme' brandganzen die gehouden worden in parken en tuinen. Uit deze groep ontstond een sterk groeiende populatie van niet-trekkende broedvogels.

BROEDEN Broedt vanaf eind mei in het arctische gebied. In de Nederlandse verwilderde niet-trekkende populatie vaak al eerder. Broedt in een losse kolonie, wat veiligheid oplevert in verband met het opmerken en verjagen van vijanden, zoals marters of vossen. Eén legsel per jaar, van 3-5 (bij uitzondering 6) eieren. Jongen zijn nestvlieders.

LEEFGEBIED Akkers, graslanden, intergetijdenzone, kust, moeras, oevers, rivieren, wadden, weilanden, eilanden in het rivierengebied en in laagveengebieden. Brandganzen broeden in Nederland op een aantal vreemde plaatsen, waaronder nauwelijks begroeide eilanden. De jongen moeten dan, zodra zij hiertoe in staat zijn, naar een voedselgebied zwemmen omdat op het broedeiland geen voedsel beschikbaar is. Brandganzen broeden ook wel in moerasbossen en rietkragen. Brandganzen die in Nederland overwinteren, broeden op de arctische toendra, vaak op een wat meer beschutte richel.

VOEDSEL Gras en andere plantendelen.

VOGELTREK Brandganzen zijn (gewoonlijk) trekvogels die vanuit de broedgebieden in het hoge noorden trekken naar Schotland en Ierland, Nederland en de omliggende landen. Vogels die bij ons overwinteren zijn vooral afkomstig van Nova Zembla en Zweden. Overwinteraars komen hier aan in december en verlaten onze streken gewoonlijk in maart. De laatste jaren lijken - als gevolg van een hogere predatiedruk in vooral Zweden - brandganzen wat langer hier te blijven en in kortere tijd terug te vliegen naar de broedgebieden. In Noorwegen zijn vliegsnelheden van 80-85 km per uur vastgesteld. Brandganzen vliegen op trek vaak lager dan andere ganzensoorten. In Nederland heeft zich de laatste decennia ook een - sterk groeiende - populatie niet-trekkende broedende brandganzen gevestigd. (bron vogelbescherming)

zie ook https://sneuper.blogspot.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten