zondag 18 maart 2018

Hij hoort hier niet

Rosse Stekelstaart (man)

Na een week rustig weer, waarbij zelfs even de gedachten is om de winterjas voor dit seizoen definitief aan de kapstok te hangen, komt de vorst toch nog even terug.
Nu is een klein beetje vorst niet zo erg, maar met een stevige windkracht voelt het als min tien. Geen weer voor een wandeling, maar er dan toch maar even uit in het blik.


De wind giert over de plas, de schuimkoppen dansen op het water en langs de kant verandert het spattend water in ijsdruppels, die zich hechten aan de planten langs de waterkant. Mooie ijssculpturen vormend.

Rosse Stekelstaarten


De Loenderveense Plas is bijna leeg. In de verte drijven een flink aantal smienten en slobeenden.
Maar langs de kant dobbert, zoveel mogelijk uit de wind, een groepje Rosse Stekelstaarten. De snavel diep tussen de veren. Vijf vrouwen en drie mannen. De mannen zijn in hun mooiste kleed. 


Rosse Stekelsaart 


Kuifeend, veertje in de wind, (vrouw)
En gelukkig, voor mij dan, laat een mannetje zich even goed bekijken en toont hij zijn blauwe snavel.
Een mooie gekleurde eend. Maar zijn wij er blij mee ??Lees onderstaand bericht over deze rossige eend.
Hij vormt een bedreiging. Niet voor ons, maar voor de witkopeend uit Spanje.!!

Rosse Stekelstaart
ROSSE STEKELSTAART


De rosse stekelstaart is een kleine eend die al duikend onder water naar voedsel zoekt.
Volwassen mannetjes hebben een blauwe snavel, een wit gezicht, zwarte kopkap en een
roodbruin lichaam.
De kleuren van vrouwtjes en jonge vogels zijn minder uitgesproken:
de snavelkleur is grijzig, de kopkap donkerbruin en de lichaamsveren bruin gevlekt.

Rosse Stekelstaart
Aanwezigheid en effect in Europa
Stand van zaken in 2015: het grootste aantal rosse stekelstaarten bevond zich in Engeland, maar door bestrijding is het aantal exemplaren fors afgenomen.
Verder is de soort aanwezig in Ierland, Nederland, België en Frankrijk.
De verwachting is dat de rosse stekelstaart zich kan vestigen in een groot deel van Europa


De rosse stekelstaart is genetisch verwant aan de wereldwijd bedreigde witkopeend.
Deze komt in Spanje voor. De rosse stekelstaart kan kruisen met de witkopeend waardoor bij aanwezigheid van beide soorten in hetzelfde gebied, de witkopeend zal verdwijnen.
Hierdoor is de rosse stekelstaart de grootste bedreiging van het voortbestaan van de witkopeend.

Rosse Stekelstaart (vrouw)
Stand van zaken in 2015: de rosse stekelstaart is aanwezig op diverse plekken in het zuidwesten, westen en noorden van Nederland, zoals de Loenderveense Plas in NoordHolland en het Markiezaats op de grens van Zeeland en Noord-Brabant.
De rosse stekelstaart heeft in Nederland geen effect op inheemse soorten. De eend staat op de EU-lijst om te voorkomen dat dieren in Spanje terechtkomen.

De rosse stekelstaart staat sinds augustus 2016 op de Unielijst van invasieve exoten.
Een soort die op de EU-lijst staat mag o.a. niet meer worden verhandeld en gehouden.
Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen,
te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel
mogelijk wordt voorkomen.

Wat te doen? Particulieren en dierentuinen die die deze soort al in bezit hadden voordat de EU-lijst van kracht werd, mogen de dieren blijven houden totdat ze een natuurlijke dood sterven.
Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich
niet kunnen voortplanten.

De NVWA ontwikkelt samen met provincies (en andere overheden), met water- en terreinbeheerders en andere experts eliminatie- en beheerplannen voor soorten op de Unielijst.
Het gaat hierbij om plannen van aanpak voor de bestrijding van populaties die in de natuur aanwezig zijn (of waarbij vestiging in de toekomst kan plaatsvinden). Deze plannen worden gefaseerd gemaakt, te beginnen met de soorten die voor Nederland het meest relevant zijn.

De rosse stekelstaart is oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika.
De rosse stekelstaart broedt op relatief kleine, met riet omzoomde meren en plassen.
Buiten het broedseizoen komt de eend ook voor op grotere wateren in ons land.

Het is niet zeker waar de rosse stekelstaarten in Nederland vandaan komen.
Mogelijk zijn de eenden zelf uit Engeland, waar een grote populatie is, naar ons land gekomen.
De rosse stekelstaart is geliefd bij volièrehouders. Het is dus ook mogelijk dat er eenden zijn
ontsnapt of uitgezet.

De kans op introductie in Nederland is sterk verminderd sinds de plaatsing op de EU-lijst
in 2016. De rosse stekelstaart heeft zich al gevestigd in Nederland. Na een toename van
de aantallen eind jaren negentig en de eerste jaren van de 21e eeuw, met een maximum
van 97 exemplaren in het seizoen 2005/06, zijn de landelijke aantallen daarna weer wat
achteruitgegaan. Het algehele beeld laat een lichte afvlakking zien in de laatste
seizoenen. (Bron: NVWA)

Keizergans
Nog een vreemde eend maar nu in de Haarrijnseplas. De Keizergans.
Ook deze gans hoort niet in de natuur thuis en is een gekweekte gans.
Leuk te zien aan de ring die hij (of zij) draagt. Een zwarte plastic ring met nummer.
Waarschijnlijk is de vogel ontsnapt. Of misschien wel losgelaten bij de plas.
Op waarneming.nl noemt men dit een escape.
De gans is wel in een natuurlijke omgeving, maar hoort daar niet thuis, is ontsnapt.

De ringen van het vogeltrekstation zijn van een metaal en voorzien van een nummer en de tekst ‘vogelringstation Arnhem’

2 opmerkingen:

  1. Van mij mag het ijs en de kou wegblijven Huib maar het zorgt wel voor mooie ijssculpturen, bijzonder!

    Groetjes,
    Marianne

    BeantwoordenVerwijderen