zaterdag 9 juli 2016

Zwarte kraaloogjes

Witte Kwikstaart
Zwarte kraaloogjes van de Witte Kwikstaart kijken langs de vingers van Tijs naar wat er allemaal rond hem heen gebeurd.

ringen
Een bijzondere gebeurtenis voor zowel Tijs, als voor de Witte Kwikstaart. De Witte Kwikstaart krijgt voor het eerst in zijn leven een ringetje van Tijs. Voor de VRS De Haar is het een nieuwe ringsoort. Daarbij laat de Witte Kwikstaart, ondanks dat het een bekende en redelijke veel voorkomende vogel is, zich niet makkelijk vangen voor een ringetje en is het dus bijzonder dat er één geringd wordt, laat staan als er zelfs twee geringd worden op dezelfde dag.

Is de Witte Kwik wel een Witte Kwik ?


Kortom alles boeken, kennis en meetapparatuur worden uit de kast gehaald om de Kwik zo goed mogelijk te determineren. Natuurlijk gevolgd door een fotosessie van soort nummer 41 van de VRS De Haar.


poot dikte

tarsus
Yvonne

P8Maurice

rui - vet


Folkert en Tijs


Ach, als we dan toch een foto maken, dan ook maar een paar foto’s van de Bosrietzanger en Kleine Karekiet, die toevallig ook gelijktijdig geringd werden.

Bosrietzanger - Kleine Karekiet
Er zijn een aantal specifieke verschillen tussen deze vogelsoorten. Een kenmerk is onder andere de kleur van het verenkleed. Bij de Bosrietzanger gaat het meer naar een groenige kleur en bij de Kleine Karekiet naar een bruinige kleur. Daarnaast zijn er nog andere kenmerken als snavel, neusgat en lengte vleugel.
Naast bijna 120 vogels was ook zaterdag, de kers op de taart, net als dinsdag, een mooie jonge ijsvogel die door Yvonne van een ring voorzien werd. (Dit jaar werden er door de VRS De Haar al 6 IJsvogels geringd.)
IJsvogel
De Zwartkoppen werden na geringd te zijn van een geologger voorzien, foto’s en blog volgen.


Witte Kwikstaart

De witte kwikstaart is een van de meest algemenere vogels van ons land en ook een van de bekendste. Ze zijn vaak in de nabijheid van mensen te vinden in tuinen, maar vooral op het platteland. In de volksmond wordt hij dan ook wel ploegdrievertje genoemd omdat hij altijd in de buurt van de tractor of ploeg meeloopt op zoek naar een lekker hapje. Is er geen trekker in de buurt dan loopt hij tussen de poten van koeien, paarden en schapen door in de hoop dat deze een overheerlijk insect of larve opstoot. Het staartje van de witte kwik wordt voortdurend heen en weer bewogen. Broeden doen ze in schuren, nissen, onder dakpannen, maar bijna altijd in de menselijke omgeving.
De witte kwikstaart heeft van alle in Nederland voorkomende vogelsoorten de breedste habitatkeuze. Hij komt dus overal voor: open landschap, zandverstuivingen, open plekken in het bos, industrieterreinen, boerderijen, weilanden, eigenlijk overal waar insecten te vinden zijn.
De Nederlandse witte kwikken trekken in zuidwestelijke richting via het Iberisch schiereiland naar Marokko. De witte kwikken uit Noord-Europa trekken in zuidelijke richting naar de overwinteringsgebieden en passeren daarbij niet ons land. ( bron; Vogelbescherming)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten