dinsdag 4 juli 2023

Het boerenerf op

Kortrijk

Het vogelmaatje Maria stelt voor om samen naar de boer aan de Kortrijk te gaan voor een excursie boeren- en huiszwaluwen, georganiseerd door de NGK (Natuurgroep Kockengen).

“We gaan ook dit jaar de zwaluwnesten bewonderen bij de familie Rietveld in Kortrijk, nesten van huiszwaluwen en van boerenzwaluwen.
De excursie is maandag 3 juli, aanvang: 19:00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur.
Locatie: familie Rietveld, Kortrijk 26.
Begeleiding door Albert de Jong (SOVON) en Nieck Rietveld.
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd!”
Staat in de mail van het NGK

Huiszwaluwnesten

Dat het om zwaluwen gaat is duidelijk.
Over het erf scheren doorlopend de zwaluwen, op weg naar eten of naar hun jongen in de nesten.

Nieck en Albert (SOVON)

Dat er belangstelling is voor deze excursie is ook duidelijk. Een flinke groep verzameld zich rond Albert de Jong van SOVON en Nieck Rietveld.

Albert geeft een ‘college’ over het wel en wee van de huiszwaluw, de bouw van het nest, de ontwikkeling van de jongen en de trek naar het verre zuiden.
Nieck vertelt over zijn huiszwaluwen. Wanneer ze arriveren op hun erf en wanneer de eitjes uitkomen en de jongen uit het nest komen. Zijn zusje laat vol enthousiasme de resten van de eitjes zien.Na de huiszwaluwen is er een rondleiding naar de  modderpoel en door de stal, waar op diverse plaatsen een nest van de boerenzwaluwen te zien is.

Huiszwaluw

modderpoel


En nu we er toch waren, werd er een uitleg gegeven over de melkrobot in de stal. Een mooi stuk techniek.
De excursie wordt afgesloten met koffie en koek.

Nog even de zwaluwen op een rijtje:

De Huiszwaluw, met het gemetselde nest onder de kap tegen de gevel.

Huiszwaluw

Huiszwaluw

De Boerenzwaluw, met een nest in de stal

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

De Oeverzwaluw, in een steile zandwand

Oeverzwaluw

Oeverzwaluw

Oeverzwaluw

De Gierzwaluw, onder een dakpan of speciale nestkast.

Gierzwaluw


2 opmerkingen: