woensdag 14 maart 2012

Spiegelglad

Grutto
Geen zonnetje, maar wel droog en windstil. Dit was mooi te zien op de plassen van de Groene Jonker.
Wilde eend
Kuifeend
Fuut
Smient
Pijlstaart
Waar het weer, zoals van ouds, vol zat met watervogels. Smienten, Tafeleenden, Bergeenden, Krakeenden, Slobeenden, Wilde Eenden, Kolganzen, Grauwe Ganzen, Wintertaling, Brilduikers en de Pijlstaart een nieuwe eend voor mij. Daarnaast wolken met Kieviten en Grutto’s. Ook de Rietgors liet zich goed zien.
Een feestje om daar te lopen en gelukkig was het rustig op een enkele wandelaar na. Op de plas zelf was  het minder rustig. Er werd druk gejaagd en gevochten om een vrouwtje.
Jagen en vechten

Op weg naar huis liepen de lammetjes in de wei. Het wordt echt lente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten